REGISTROFON V-TAP ANALOG 2

Registrofon V-TAP analog 2

Vaši telefonski snimci pohranjeni na SD kartici registrofon V-Tap Analog 2 je hardversko i softversko rješenje za snimanje analognog zvuka. Ovaj uređaj može raditi samostalno i snima sa:

  • analognih telefonskih linija
  • telefonskih slušalica
  • mikrofona
  • radio primopredajnika
  • drugih audio izvora.

Snimljeni pozivi se pohranjuju na SD karticu u WAV fajlovima. SD kartica je obavezna i mora biti formatirana FAT32. Kada je kapacitet SD kartice dovoljno velik, može pohraniti podatke sedmicama ili čak mjesecima. Povezivanje na V-Tap Analog 2 vrši se mrežnim kablom ili pomoću Wi-Fi veze, kada je dostupno. Web interfejsu se može pristupiti korišćenjem pretraživača za podešavanje postavki V-Tap-a.